КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ

Офіційний сайт Державного історико-культурного заповідника "Буша", Заповідник Буша, Подільський Оберіг, скельний храм, язичники, буша, гайдамацький яр, туризм, зелений туризм, парк скульптури, під відкритим небом, михайло старицький, оборона Буші, замкова вежа, Мурафа, місток закоханих подільський оберіг, пленер скульпторів, козацьке кладовище, трипільська культура, черняхівська культура, Маряна Завісна, Бушанка, оберегові стовпи, музей трипілля, оглядова екскурсія, етнографічний музей, етнографічні музеї, макет середньовічної Буші орлине гніздо, ворота в рай, ворота бажань полковник Гречка, Макаринський, ескурсовод птиця щастя, перевертень, славянский перун, миф ярило, н +в гоголь тарас бульба, могила Маряни Зависної, могила козака Михайла, тіні забутих предків фільм, пісочні часи, облога Буші, Полонянка Оплакування, трипільська богиня, запорожский козак, історія україни русі, триполье, трипілля, гончари, свято гончарів, альтернативні джерела | Офіційний сайт Державного історико-культурного заповідника Буша busha.com.ua

Вінницька обласна державна адміністрація

Управління культури і мистецтв

Державний історико-культурний заповідник БУША

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

факультет історії, етнології і права

Державний архів Вінницької області

Вінницький обласний краєзнавчий музей

Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців

 26 вересня 2020 р. на базі Державного історико-культурного заповіднику Буша відбудеться форум краєзнавців з історії дослідження каменотесного промислу Дністровського регіону 

 КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Подільський оберіг – унікальне явище у становленні відродження каменотесного ремесла Дністровського регіону» 

Напрямки роботи:

-          Подільський оберіг – історія виникнення, розвитку, становлення;

-          Пленерний рух в Україні кінця 20- поч. 21 ст.;

-          Особливості розвитку каменотесного промислу Дністровського регіону;

-          Майстри-каменотеси хранителі древнього ремесла;

-          Використання каменю-пісковику в побуті та будівництві;

-          Сакральні символи та знаки бушанських скель. Таємниця Скельного Храму;

 Вимоги до оформлення: 

–    постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
–    аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 
–    формулювання цілей статті (постановка завдання); 
–    виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
– матеріали подаються українською мовою обсягом 4-8 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4;

– розмір шрифту 14, Times New Roman, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF);

–  поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм; абзац – 15 мм (в автоматичному режимі);

– ініціали та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервали посередині симетрично до тексту – назва статті друкованими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА»; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 10 у стовпчик, по мірі згадування;

–  посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [3, с. 35], [5, арк. 47];

–  на окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса, контактний телефон;

–  матеріали та інформацію про авторів подавати в електронному форматі, а також роздрукованими в 1 примірнику;

–  подані матеріали повинні бути добре вичитаними;

–  цитування джерел допускається лише українською мовою;

–  іноземні джерела і назви книг повинні бути звірені з оригіналами;

–  Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

 

Термін подання матеріалів  – до 15 серпня2020 року.

 

Матеріали подавати і надсилати за адресою: 21001, м. Вінниця,  вул. К. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет історії, етнології і права, Войнаровському А.В.       Контактний телефон: 8 (0432) 26-71-33. ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://busha.com.ua/ Офіційний сайт Державного історико-культурного заповідника Буша busha.com.ua Офіційний сайт Державного історико-культурного заповідника Буша busha.com.ua